ÚVODNÍ SLOVO

Milá kolegyně, vážený kolego.

 

Přestože se celostátní neonatologické dny v loňském roce nemohly uskutečnit z důvodu závažné

epidemiologické situace způsobené pandemií COVID 19, doufáme, že v letošním roce Vás v Ostravě

budeme moci přivítat. Ostrava jako průmyslové město se značně změnila, již není jenom „ocelovým

srdcem“ republiky, ale může nabídnout i celou řadu kulturních či vzdělávacích akcí – např. velmi

známý hudební festival Colours of Ostrava. Podobný názvem – Colours of sepsis – je mezinárodně

uznávaný kongres zabývající se problematikou péče o kriticky nemocné pacienty v dětské i dospělé

medicíně.

Letošní neonatologické dny se budou zabývat jak fyziologickým, tak jakkoliv problematickým

novorozencem, zaměříme se na hypoxii a hypotermii, parenterální a enterální výživu, infekce, ATB

strategii, stabilizací novorozence na porodním sále. 

Presympozium, zaměřené na kůži novorozence, se uskuteční v prostorech Dolní oblasti Vítkovic,

která prošla rozsáhlou rekonstrukcí a je reprezentativní částí Ostravy.

Pevně doufáme, že se Vám v Ostravě bude líbit a strávený čas zde přinese spousty nových

poznatků.

 

MUDr. Hana Wiedermannová

primář Oddělení neonatologie FN Ostrava

XXXVI. NEONATOLOGICKÉ DNY

3.- 5.11.2021

Ostrava