Social program
Storno poplatky

Registrační poplatek
• do     1. 10. 2021 bez storno poplatků
• od     2. 10. 2021 do 10. 10. 2021 storno poplatek 50 % ze stornované objednávky
• od    11. 10. 2021 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky

 

Ubytování  

• do       9. 9. 2021 bez storno poplatků
• od     10. 9. 2021 do   30. 9. 2021 storno poplatek 30 % ze stornované objednávky

• od     1. 10. 2021 do 18. 10. 2021 storno poplatek 60 % ze stornované objednávky

• od   19. 10. 2021 do 25. 10. 2021 storno 75 % ze stornované objednávky

• od   26. 10. 2021 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky

 

Společenský program a stravování

• do   28. 10. 2021 bez storno poplatků
• od   29. 10. 2021 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky

 

Storno Vaší objednávky bude provedeno pouze na základě Vašeho písemného nahlášení 
(e-mailem) na sekretariát kongresu BOS. org s. r. o., e-mail: info@bos-congress.cz

Zpětně Vám přijetí storna potvrdíme.

 

Vrácení poplatků

• Storno v termínu bez storno poplatků – jednorázový administrativní poplatek 100 Kč Vám bude odečten od Vámi zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na Váš účet.

• Storno v termínu se storno poplatky – po odečtení storno poplatku Vám bude platba vrácena zpět na účet.

XXXVI. NEONATOLOGICKÉ DNY

3.- 5.11.2021

Ostrava