PROGRAM KONGRESU
Harmonogram programu kongresu
STŘEDA 3. 11. 2021    Brick house, Dolní oblast Vítkovic OBSAZENO

12.00 – 18.00 hodin        Registrace

13.30 – 16.00 hodin        Sympozium

17.00 – 18.00 hodin        Presympozium – Kůže novorozence

18.00 – 21.30 hodin        Uvítací koktejl, zasedání výboru,

 

ČTVRTEK 4. 11. 2021  Clarion Congress Hotel Ostrava 

07.00 – 18.30 hodin        Registrace

08.00 – 08.30 hodin        Zahájení kongresu

08.30 – 18.30 hodin        Odborný program – LÉKAŘSKÁ SEKCE

08.00 – 16.45 hodin        Odborný program – SESTERSKÁ SEKCE

12.00 – 14.00 hodin        Oběd

12.35 – 14.00 hodin        Panelová diskuse nad klinickými případy indikace k řízené hypotermii, aEEG

20.00 – 01.00 hodin        Společenský večer

 

PÁTEK 5. 11. 2021      Clarion Congress Hotel Ostrava 

08.00 – 13.30 hodin        Registrace

07.30 – 08.30 hodin        Minisympozium – Sdělování nepřiznivých zpráv   OBSAZENO

10.30 – 11.00 hodin        Workshop – Kalkulace parenterální výživy – praktický nácvik OBSAZENO

08.45 – 13.30 hodin        Odborný program – LÉKAŘSKÁ SEKCE

08.45 – 12.15 hodin        Odborný program – SESTERSKÁ SEKCE

12.00 – 14.00 hodin        Oběd

13.30 hodin                     Zakončení kongresu

SYMPOZIA, WORKSHOPY A SPOLEČENSKÝ PROGRAM

 

 středa - 3.11.2021 

Místo konání: Brick house, Dolní oblast Vítkovic, Ostrava   OBSAZENO

► SYMPOZIUM  

3. 11. 2021 – středa

12.00 - 18.00 hodin   REGISTRACE

13.30 – 16.30 hodin  Neonatální epidemiologie v České republice

Sympozium je určeno pro neonatology, porodníky, pediatry.

Program:

I. Sběr a analýza dat v neonatologii. Jak dál? 
Předsedající: doc. MUDr. Jan Janota, PhD, MUDr. Jan Malý, PhD 
                      prof. MUDr. R. Plavka, CSc., doc. MUDr. Petr Zoban, PhD 

 

I. 25 let vývoje neonatologie v ČR prizmatem agregovaných dat 
Prof. MUDr. R. Plavka, PhD 20 min 


1. Vývoj pozdní morbidity z agregovaných dat od r.2009-2018 
Doc. MUDr. P. Zoban, CSc. 20 min 

 

2. Srovnání vybraných proměnných v agregovaných (ČNeoS) a individuálních 
datech (UZIS) v letech 2016 - 2019. 
MUDr. J. Smíšek 10 min 

 

3. Co víme o výživě novorozenců z dat UZIS? 
MUDr. J. Malý, PhD 10 min 

 

4. Upravená verze ZN a nové definice 
Doc. MUDr. Jan Janota, PhD 10 min 

 

Diskuse 15 min  


Webový portál pro nahlížení sestav. Verze 2021.(Mgr. Jírová, UZIS) – bude zařazeno ad hoc 


Přestávka 15 - 20 min 


I. E-Newborn a Czech Neonatal Network  
Předsedající: MUDr. V. Bodnár (Olomouc), MUDr. H. Burčková (Ostrava), MUDr. K. Hanousková (Hradec Králové),

                      MUDr. J. Klesalová (Most), MUDr. P. Korček, PhD (ÚPMD Praha), MUDr. M. Matas (Plzeň),

                      MUDr. K. Matějová (České Budějovice), MUDr. M. Pánek (Ústí nad Labem), MUDr. B. Tesařová (Zlín),

                      MUDr. J. Tkaczyk (FN Praha-Motol), MUDr. A. Staníková (Brno) a MUDr. J. Smíšek (VFN Praha) 


1. E-newborn, Czech Neonatal Network, současnost a budoucnost 
MUDr. J. Smíšek 15 min 


2. Diskuse: Potřebujeme E-Newborn? 25 min 
Příspěvky jednotlivých pracovišť spolupodílející se na databázi E-Newborn  

následuje:

► PRESYMPOZIUM A UVÍTACÍ KOKTEJL  OBSAZENO

Místo konání: Brick house, Dolní oblast Vítkovic, Ostrava 

3. 11. 2021 – středa

17.00 – 21.30 hodin

Po presympoziu bude následovat uvítací koktejl.

PRESYMPOZIUM             17.00 – 18.00 hodin   

1. Kůže novorozence 
Prim. MUDr. Blanka Pinková, Dětské kožní oddělení, FN Brno 35+5 min 


2. Optimalizace intestinálního komfortu u donošených novorozenců: 
prospektivní otevřená studie 
Prof. MUDr. Zbyněk Straňák, PhD, MBA, ÚPMD, Praha-Podolí 35+5 min 

 

Následuje: Welcome drink + raut 
Zasedání výboru České neonatologické společnosti od 19.00 hod. v prostorách Brick house 
Ochutnávka kávy – v rámci rautového pohoštění 
Koncert místní rockové hudební kapely Glayzy od 20.00hod. (cca 45 min) 

 

UVÍTACÍ KOKTEJL          18.30 – 21.30 hodin

Prosím respektujte, že účast je možná pouze na celém presympoziu a uvítacím večeru, nelze dělit.

Dodržte prosím dobu zahájení. Kapacita je omezená.

Doprava bude zajištěna kongresovými autobusy.

Účast na presympoziu a uvítacím koktejlu si prosím objednejte při registraci. Pokud nebude objednán, nevzniká nárok na účast. Vstup je pro registrované účastníky zdarma.

 

 čtvrtek - 4.11.2021  

► PANELOVÁ DISKUZE Clarion Congress Hotel Ostrava

nad klinickými případy indikace k řízené hypotermii a EEG          

4. 11. 2021 – Clarion Congress Hotel Ostrava

12.35 – 13.10 hodin       I.  SKUPINA        

13.15 – 13.55 hodin       II. SKUPINA

 

Registrovaný účastník                                                100 Kč

 

Kapacita Panelové diskuze je omezena. Registrace není možná bez účasti na kongresu.

Panelovou diskuzi je nutné si objednat při registraci.

► SPOLEČENSKÝ VEČER  Clarion Congress Hotel Ostrava 

4. 11. 2021 – čtvrtek 20.00 – 01.00 hodin

Cena: 800 Kč

 pátek - 5.11.2021  

► WORKSHOP se snídaní Clarion Congress Hotel Ostrava OBSAZENO

5. 11. 2021

SDĚLOVÁNÍ NEPŘÍZNIVÝCH  ZPRÁV                

07.30 – 08.30 hodin

Přednáší a na setkání s Vámi se těší:

               prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., primář ÚPMD Praha

               MUDr. Lucie Hrdličková, Vedoucí lékařka týmu dětské podpůrné a plaiativní péče FN Motol

               MUDr. Zuzana Staníčková, lékařka novorozeneckého oddělení a rizikové ambulance ÚPMD Praha

               Mgr. Jana Hořínková, psycholožka Mobilní hospic Ondrášek Ostrava

 

Workshop je organizován ve spolupráci se společností Chiesi CZ s.r.o..

► WORKSHOP Clarion Congress Hotel Ostrava OBSAZENO

5. 11. 2021

PRAKTICKÝ NÁCVIK POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU NUTRIUM PRO VÝPOČET NUTRIČNÍCH POTŘEB NOVOROZENCŮ

10.45 – 11.30 hodin – Clarion Congress Hotel Ostrava

Přednáší: MUDr. Jiří Dušek, primář Neonatologického oddělení Nemocnice České Budějovice

 

Registrační poplatek       100 Kč

 

Workshop je organizován ve spolupráci se společností BAXTER CZECH spol. s r.o.

XXXVI. NEONATOLOGICKÉ DNY

3.- 5.11.2021

Ostrava