Hlavní informace

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

3. - 5. 11. 2021

Clarion Congress Hotel Ostrava

Zkrácená 2703/84, Ostrava - Zábřeh

V případě nepříznivé epidemiologické situace se bude kongres konat ve stejném termínu formou ON-LINE.

 

POŘÁDÁ

Česká neonatologická společnost ČLS JEP

Novorozenecké oddělení FN Ostrava

ZÁŠTITA

MUDr. Hana Wiedermannová

primář Oddělení neonatologie FN Ostrava

VĚDECKÝ VÝBOR

prof. MUDr. Richard Plavka, CSc.

prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA

doc MUDr. Jiří Dort, Ph.D.

doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.

MUDr. Jozef Macko, Ph.D.

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.

MUDr. Jan Malý, Ph.D.

 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

MUDr. Hana Wiedermannová a kolegové Oddělení neonatologie FN Ostrava

 

TÉMATA

Lékařská sekce

 • Hypoxie, hypotermie novorozence

 • Parenterální a enterální výživa

 • Infekce novorozence, ATB terapie

 • Stabilizace novorozence na porodním sále

 • Fyziologický novorozenec

 • Varia

Sesterská sekce

 • Prevence infekce

 • Péče o kůži novorozence

 • Péče o fyziologického novorozence

 • Novorozenec na porodním sále

 • Kazuistiky

 • Varia

CERTIFIKÁTY O ÚČASTI

LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK  (ohodnocena  kredity)  jako  akce  kontinuálního  vzdělávání  dle  Stavovského  předpisu  ČLK  č.  16.

Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

 

SESTRY – Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester.

ČNeoS CLS JEP.jpg
fno2-zmenšené do tiskové informace.jpg

XXXVI. NEONATOLOGICKÉ DNY

3.- 5.11.2021

Ostrava