DŮLEŽITÁ DATA

       26. 4. 2021         Otevření registrace a informace na webových stránkách

       31. 8. 2021         Uzávěrka registrace k posterové sekci včetně zaslání abstraktů

       30. 9. 2021         Program

       30. 9. 2021         Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku

       30. 9. 2021         Uzávěrka úpravy abstraktů k posterové sekci

3. – 5. 11. 2021         XXXVI. NEONATOLOGICKÉ DNY

PROGRAMOVÉ INFORMACE

Program bude doplněn po 30. 9. 2021

XXXVI. NEONATOLOGICKÉ DNY

3.- 5.11.2021

Ostrava