Aktivní účast - informace, registrace
Aktivní účast - informace                                

DŮLEŽITÁ DATA

       26. 4. 2021         Otevření registrace a informace na webových stránkách

       31. 8. 2021         Uzávěrka registrace k posterové sekci včetně zaslání abstraktů

       30. 9. 2021         Program

       30. 9. 2021         Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku

       30. 9. 2021         Uzávěrka úpravy abstraktů k posterové sekci

3. – 5. 11. 2021         XXXVI. NEONATOLOGICKÉ DNY

 

AKTIVNÍ ÚČAST – REGISTRACE ON-LINE

Registrace k aktivní účasti formou přednášky nebude spuštěna, do programu jsou zařazeny registrované příspěvky z roku 2020. Přednášející budou osloveni s žádostí o potvrzení své účasti s přednáškou, následně informováni o možnosti úpravy abstrakt.

K dispozici je možnost prezentace formou posterů, registrujte se prosím do 31. 8. 2021.

 

POSTERY

Postery budou prezentovány v klasické podobě na panelech s kobercovým povrchem. Čistý rozměr pro poster je: šířka 97 cm a výška 120 cm.
Postery budou vystaveny po celou dobu kongresu a budou k dispozici všem účastníkům.

Pro registraci Vaší posterové prezentace, prosím, dodržujte následující pokyny:

Abstrakta k posterové prezentaci zašlete nejpozději do 31. 8. 2021 přes registrační formulář. Tato abstrakta budou zveřejněna ve sborníku abstraktů.

V případě pozdního zaslání negarantujeme zařazení do programu.

 

Vítány jsou i postery do sesterské sekce.

Postery budou prezentovány v papírové podobě, vědeckým výborem bude vybráno 5 posterů ke krátké 5 min. ústní prezentaci, nejlepší poster lékaře/ky do 35 let bude odměněn.

 

Vyrozumění o přijetí posteru

Autoři budou o přijetí/nepřijetí posteru informováni programovým výborem kongresu nejpozději 30.9.2021 e-mailem. Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se kongresu a prezentovat přednášku v sekci a čase, který bude určen vědeckým výborem kongresu. Kompletní podrobné informace ke zpracování abstraktů, jsou k dispozici ke stažení na stránkách http://www.neonatologie2021.cz/aktivni-ucast.

 

POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ

Termín dodání nejpozději do 15. 7. 2021

 

Abstrakty se zadávají výhradně v elektronické formě a musejí být podány v termínu.

O přijetí/nepřijetí příspěvku a jeho zařazení bude autor vyrozuměn e-mailem.

 

Abstrakty musejí obsahovat původní konkrétní výsledky dosažené autory. Vyhněte se obecným formulacím typu "bude diskutováno" nebo "budeme demonstrovat" a vždy čísly uvádějte počty referovaných pacientů, vyšetření a výsledky. Souhrnné referáty typu review, nebo state-of-the-art budou přijímány pouze po předchozí domluvě s organizačním výborem.

Abstrakty nebudou redigovány, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.

 

POVINNÉ ÚDAJE ABSTRAKTU

- prezentující autor (příjmení, jméno)

- pracoviště

- email autora

- kategorie (lékaři/sestry)

- téma (uveďte jedno z témat programu sjezdu)

- preferovaná forma (přednáška/e-poster)

 

FORMÁT ABSTRAKTU

Název (max. 150 znaků vč. mezer, CELÉ VELKÝM PÍSMEM)

Autoři (včetně prezentujícího autora, v závorce číslo afiliace)

      Ve formátu: J. Příjmení1, J. Příjmení 2, J. Příjmení3

Pracoviště – Afilace (pro každého autora, jeden autor může mít i více afiliací)

      Ve formátu: 1Instituce, Oddělení, Město, Stát, 2Instituce, Oddělení, Město, Stát,

Text abstraktu (maximum 4000 znaků vč. mezer)

Struktura abstraktu:

      Úvod, metodika, výsledky, závěr, podpora projektu (vyplňte pouze v případě, že  

      chcete zmínit grantovou či firemní podporu výzkumu). 

 

PŘEDNÁŠKY

Ke všem přednáškám v rámci programu bude k dispozici dataprojektor s počítačem vybaveným MS Office Windows. Prosíme omezit užívání vlastní techniky jen na nejnutnější případy. Přednášející mají možnost o přestávkách kontaktovat obsluhu promítací techniky a dohodnout se na formě a technických požadavcích pro svou prezentaci.

 

Počítačová specifikace 

Instrukce pro PowerPoint

Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi “Prezentace aplikací PowerPoint“ (*ppt) či (*.pptx), abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich počítačích.

Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPT před uložením ve formátu PPT

 

Fonty

- Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech version of Windows) budou dostupné. Použití jiných fontů může způsobit špatné zobrazení stylu Vaší prezentace.

- Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma

- Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací.    

 Použijte následující postup

(Klikněte na “nástroje” pak “možnosti” pak “ukládání” a zaškrtněte políčko “Vložit písma True Type”, následně prezentaci uložte).

 

Obrázky / Videa

- JPG formát je nejpoužívanější program pro „vkládaní“ obrázků do prezentace.

- GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné.

- Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení do 250 dpi. Větší rozlišení obrázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně. Prosíme, komprimujte uložené obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení. Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s vyšším časovým předstihem do sálu, ve kterém proběhne Vaše přednáška, kde vyzkoušíme, zda je Váš formát videa kompatibilní s naším softwarem. 

VIDEO SOUBORY: Windows Media Player (*.mpeg MPEG Movie, *.avi Video for Windows, *.wmv Windows Media Video File) - přineste si vlastní codec SAMOSPUSTITELNÉ SOUBORY: Macromedia Flash Player apod. (*.exe)

 

Přenos prezentací a uložení

Na čem přinést prezentaci na konferenci

- Prosíme, přineste své soubory a na jednom z uvedených medií CD-ROM (CD-R/RW), DVD-ROM (DVD±R/RW) nebo USB flash disc

- Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky. (PowerPoint, film/video soubory etc.).

- Jestliže přednášíte více prezentací v průběhu kongresu, uložte si prezentace do odlišných složek a pojmenujte tak, aby nemohlo dojit k nedorozumění při ukládání do našeho systému.

- Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace a na druhé medium či přenosný disk.

 

Kam přehrát Vaší prezentaci na konferenci

- Prosíme, přijďte do sálu, ve kterém proběhne Vaše prezentace, ráno před začátkem sekce (sály budou otevřeny 60 min před začátkem ranních sekcí), během kávové přestávky nebo v obědové pauze, avšak nejméně 1 ½ hodiny před začátkem Vaší sekce. Technici v sále Vaší prezentaci nahrají do systému tak, aby měli čas prezentaci vyzkoušet a zkontrolovat, zda se zobrazuje správně. Berte prosím na vědomí, že při nahrání přímo na sále o přestávce před Vaší sekcí, nebývá čas na kontrolu.

- Během Vašeho vystoupení budete moci svoji prezentaci ovládat pomocí dálkového ovládání, které Vám o přestávce předvede přítomný technik.

- Po skočení kongresu, budou všechny prezentace z našich počítačů odstraněny.

 

VŠECHNY ŘEČNÍKY ZDVOŘILE ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ ČASU PREZENTACE. K dispozici bude časomíra.

XXXVI. NEONATOLOGICKÉ DNY

3.- 5.11.2021

Ostrava